Embedded Systems - Embodied Agents

torsdag den 28. januar 2010

End Course Project

In this section we will make all images and videos gathered throughout the End Course Project available. The actual report is also available here for download along with the source code.

End Course Project Report: download here.

Server source code: download here.

Robot source code: download here.

Video: First test with two robots

Video: Another test with several flaws.

Video: Color tracking.

Video: Color tracking, markers only.

Click on the image below to view all images collected throughout the end course project (please ignore the last 4 images in the album, as they are related to other lego projects).

Embedded Systems - Embodied Agents

torsdag den 17. december 2009

Torsdag d. 17/12

Plan for idag:
* Få et lidt mere detalieret overblik over hvad der skal laves
* Starte arbejdet

Overblik:
Projektet kan opdeles i 3 hoved dele;
- Konstruktion af robotter
- Kodning af server delen (incl. color tracking)
- Kodning af robot software

Konstruktion af robotter:
Sidste gang fik vi eksperimenteret med hvordan robotten skulle bygges og vi fik bygget den endelige robot. Til dette punkt manger vi derfor kun at bygge 2 (eller flere) robotter magen til.

Kodning af server delen:
Som beskrevet tidligere har andre erfaret[ref] af BT stakken på OS X er for langsom til at kunne klare opgaven og at linux derfor vil være platformen severen skal køre på. Der er 2 udfordringer i denne del af projektet:
- Implementation af color tracking kode. Det skal også være muligt at bestemme orientering, måske endda en retnings vektor, med color tracking koden.
- Opstilling af kommunikations protokol imellem server og robotter, samt den rent tekniske del af BT kommunikationen.

Kodning af robot software:
...

Vi starter med at køre et parallelt forløb med udviklingen af server og robot koden. Det gør vi fordi der i starten vil være en del "udforskning" at gøre inden for de forskellige områder (specielt ved color tracking) og vi mener derfor vi kan være mere produktive hvis vi opdeler arbejdsopgaverne lidt. Det giver også mulighed for selvstændigt arbejde i juleferien.

Opdatering til Kodning af server delen:
Efter lidt research og rådgivning hos erfarne kollegaer har vi valgt at bruge OpenCV til at implementere Color Object Tracking. Det er et modent library der passer perfekt til det vi skal bruge det til og som har en god dokumentation. Der findes både en C, C++ og Python API til libraryet, hvilket gør at vi ikke skal bruge tid på at sætte os ind i et nyt sprog da vi alle har en del erfaring med Python derudover findes OpenCV til Linux og Windows (vores server skulle være på en linux box). Her er et eksempel på hvad man bl.a. kan med OpenCV, som ligger tæt op af det vi skal:
http://www.youtube.com/watch?v=Okf-EO-R4Q8&feature=player_embedded

torsdag den 10. december 2009

Lego project ideer

Torsdag den. 3. December:

Idé 1 – First Robot Shooter (FRS)

Beskrivelse

Alle mod alle

Hoved udfordringer

Udfordring

Kommentar

Sværhedsgrad

Bygning af Guns

De våben vi har kigget på kræver meget materiale og tid at bygge

M

Robot vision

Billede genkendelse og alm. webcams i Lejos. Kan man overhovedet sætte alm. webcams til? Findes der billede genkendelses frameworks / kode der kan kører på Lejos?

H

Agent software


L

One PC meany NXTs

Problems with BT comm.

L


Idé 2 – Stationary Robot Shooter

Beskrivelse

En mod alle

Hoved udfordringer

Udfordring

Kommentar

Sværhedsgrad

Bygning af et Gun

De våben vi har kigget på kræver meget materiale og tid at bygge

L

Robot vision

Billede genkendelse og alm. webcams i Lejos. Kan man overhovedet sætte alm. webcams til? Findes der billede genkendelses frameworks / kode der kan kører på Lejos?

”Eye in the sky”?

H

Agent software1

Stationær robot

L

Agent software2

Mobile robotter

L

One PC meany NXTs

Problems with BT comm.

L


Idé 3 – HammerSlammer

Hver robot har en trykfølsom plade bag på. Robotterne kører rundt på en bane og skal slå sin hammer på hinandens plade, og samtidig undgå at blive ramt. Hvis en robot bliver ramt på pladen bliver dens hastighed reduceret. Den sidste robot der kører har vundet.

Hoved udfordringer

Udfordring

Kommentar

Grad

Robot vision

Eye in the sky

H

Agent software


M

One PC many NXTs

Problems with BT comm.

M

Robot orientering

Tracking, figur form eller compass

L


Valgt ide: Idé 3

Todo liste / plan:

 • Byg robotter
 • ”Eye in the sky”: Opsætning af kamera og billede genkendelse
 • Informations protokol: Server dekoder billeder, får orientering fra compass sensor
  • Kommunikations tråd
 • Agent software: Jagt andre, undgå at blive ramt, evt. strategi (gå efter den svageste / tætteste etc.)
 • Server software: Modtag og dekode billeder, få orientering fra robotter og udsend information til robotter
 • Server operativ system: Fundet på lego blog at OS X's BT stack er langsom, linux anbefales

Brugt tid: ca 3 timer.


------------------------------------------------------------------------------


Torsdag den. 10. December:


Todo liste/plan:

 • Byg prototype robot

Idag har vi færdiggjort vores HammerSlammer®, som har en hammer (et dæk) monteret på fronten og ved hjælp af et "eye in the sky" skal lokalisere modstanderens svage punkt. Dette punkt er symboliseret med en plade, som er understøttet af to tryksensorer. Pladen er forholdsvis lille og et af vores delmål i dette projekt er, at få hammeren til at blive udløst fra den rigtige afstand i forhold til modstanderen. Dette kræver, at vi er opmærksomme på en modstanders bevægelsesretning og kan lokalisere bagenden.


Brugt tid: ca 6 timer.


torsdag den 19. november 2009

Lesson 11: Opførsel

I denne uge vil vi benytte LeJOS subsumption API´en og specifikt Bahaviour interfacet og klassen Arbitrator som bestemmer udførselsrækkefølgen.

I første omgang lagde vi BumperCar.java programmet ind på NXT´en og observerede opførslen. Bilen kører autonomt fremad så længe ingen forhindringer ses eller mærkes. Hvis takeControl() metoden i DetectWall returnerer true kaldes suppress() metoden i DriveForward og _suppressed bliver sat til true hvilket medfører at begge motorer stopper. DriveForward overtager kontrollen igen så snart DetectWall's takeControl() metode igen returnerer false. Følgende videoer viser undertrykkelsen i aktion:
Med tryksensoren trykket ind konstant vil bilen udføre sin rotate manøvre igen og igen indtil modstanden fjernes. DriveForward er altså konstant undertrykt.

Vi implementerede nu klassen Exit som skal undertrykke de andre behaviours hvis ESCAPE knappen trykkes ned. Koden ser således ud:

import lejos.nxt.Button;
import lejos.robotics.subsumption.Behavior;

class Exit implements Behavior {

public Exit() {}

public boolean takeControl() {
return Button.ESCAPE.isPressed();
}

public void suppress() {
//Since this is highest priority behavior, suppress will never be called.
}

public void action() {
System.exit(0);
}
}


Det lader til at bilen stopper med det samme uanset om bilen er i DriveForward eller DetectWall opførsel. Men hvis vi ændrer Sound.pause(20) til Sound.pause(2000) får vi følgende opførsel når ESCAPE knappen trykkes ned:

Det vi ser er, at Sound.pause(2000) blokerer for sensormålingerne inde i takeControl() metoden i 2ooo ms. så der ikke omgående bliver registeret tryk på ESCAPE eller at robotten er ved at køre ind i noget.

Vi arbejdede med implementering af tråde inde i DetectWall klassen for at forhindre forsinkelse/blokering. Med følgende løsning er takeControl() metoden ikke længere langsom og robotten reagerer igen korrekt. Koden ses her:

import lejos.nxt.SensorPort;
import lejos.nxt.Sound;
import lejos.nxt.UltrasonicSensor;

public class SonarThread extends Thread {
private UltrasonicSensor sonar;
public int distance = 0;

public SonarThread() {
sonar = new UltrasonicSensor(SensorPort.S3);
}

public void run() {
while(true) {
sonar.ping();
Sound.pause(2000);
distance = sonar.getDistance();
}
}
}

----------------------------------------------------------------------------------

import lejos.nxt.Motor;
import lejos.nxt.SensorPort;
import lejos.nxt.Sound;
import lejos.nxt.TouchSensor;
import lejos.nxt.UltrasonicSensor;
import lejos.robotics.subsumption.Behavior;

public class DetectWall implements Behavior{

public DetectWall() throws InterruptedException
{
touch = new TouchSensor(SensorPort.S1);

t = new SonarThread();
t.start();
}

public boolean takeControl()
{
return touch.isPressed() || t.distance < 25;
}

public void suppress()
{
Motor.A.stop();
Motor.C.stop();
}

public void action()
{
Motor.A.rotate(-90, true);// start Motor.A rotating backward
Motor.C.rotate(-360);// rotate C farther to make the turn
}
private TouchSensor touch;

private SonarThread t;
}


Tidsforbrug: 3 timer

torsdag den 12. november 2009

Lego lab lesson 10: Navigation

Plan for idag:
 1. Test af Blightbot (benytter TachoNavigator). Findes i noterne [1]
 2. Diskussion af, hvorledes man evt. kan navigere samtidig med at undgå objekter
 3. Navigation ved hjælp af kompas sensor.
Test af Blightbot:
Vi fandt ud af, at denne version af lejos ikke understøttede TachoNavigator og dermed goTo() metoden. Vi benytte derfor et TachoPilot(...) objekt og metoden travel(int distance). Koden ses herunder:

import lejos.nxt.*;
import lejos.robotics.navigation.*;

public class Blighbot {

public static void main(String[] args) {

TachoPilot robot = new TachoPilot(5.8f, 11.5f, Motor.C, Motor.B, false);

robot.travel(200);
robot.rotate(180);
robot.travel(100);
robot.rotate(-90);
robot.travel(100);
robot.rotate(90);
robot.travel(150);
robot.rotate(180);
robot.travel(50);
robot.rotate(90);
robot.travel(100);
}
}


Planen var, at robotten skulle vandre rundt i rummet (på Zuse's blå gulv) for til sidst at ende ved udgangspunktet. I koden ses det, at robotten efter første vandring skal rotere 180 grader, men som nedenstående video viser er dette ikke tilfældet (10 sekunder inde i filmen):Denne række af små fejl leder til drift (større fejl) og robotten vender derfor ikke tilbage til udgangspunktet. Disse fejl kan skyldes underlaget (dårligt fæste) eller unøjagtige målinger af hjulstørrelse eller afstand mellem disse. Vi testede også robotten på et gulvtæppe, men her var drift endnu mere tydeligt.

Diskussion af, hvorledes man evt. kan navigere samtidig med at undgå objekter
En overordnet strategi for hvordan dette kan opnås; Vi kunne benytte CompassBlighBot[1] og lave compass navigationen om til et behaviour. Derudover skal der være et "obstacle avoidance" behaviour, som vha. subsumption kan undertrykke navigations behaviouret. Ideen er at robotten vil kører den rute der er defineret i navigationen samtidig med at "obstacle avoidance" parallelt med tjekker for om robotten er ved at køre ind i noget (vha. en ultrasonic sensor). Hvis robotten er på kollisionskurs skal "obstacle avoidance" behaviouret overtage styringen og guide robotten uden om forhindingen. Herefter skal navigations niveauet tage over igen. Som sagt er dette en overordnet strategi og der vil være problemer, som skal håndteres. F.eks. vi "obstacle avoidance" opførselen også flytte robotten, så robotten vil være et andet sted end hvor navigationen forventer.

Navigation ved hjælp af kompas sensor
Under denne test, havde vi en forventning om at robotten ikke ville lade sig påvirke af underlaget. Denne video viser, at robotten roterer (eller korrigerer i små hak) som ønsket og at denne løsning er mere præcis til navigation uden forhindringer:Det ses dog i nedenstående video, at robotten påvirkes af visse objekter som kommer for tæt på. I videoen er dette illustreret ved, at robotten vandrer mod en computer:For at give et lidt bedre billede af hvordan robotten kørte, monterede vi en tusch og kørte oven på et whiteboard. Som vi kan se fra videon påvirkes kompassen meget af omgivelserne. Den kan ikke engang køre lige ud, men trækker enten den ene eller den anden vej. Vi satte afstandene ned så robottens bane kunne være indenfor whiteboardet.[1], Brian Bagnall, Maximum Lego NXTBuilding Robots with Java Brains, Chapter 12, Localization, p.285 - p.302.

Brugt tid: ca 3 timer.

torsdag den 5. november 2009

Lego lab lesson 9: Car that exhibits several behaviors.

Plan for idag:
 1. Afprøv programmet SoundCar.java og besvarelse af de stillede spørgsmål i ugens opgave
  beskrivelse.
 2. Tilføj ny opførsel som følger en lyskilde. Vi vil eksperimentere med denne opførsel ved at lade denne opførsel undertrykke alle andre opførsler og derefter placere den forskellige steder i hierakiet.
 3. Ombytning af opførsels niveauer: AvoidFront > FollowLight.
Afprøvning af SoundCar.java:
Vi kan aflæse på displayet, at bilen i åbne omgivelser kører ved hjælp af RandomDrive.java. Hvert 10. sekund bliver denne tråd blokeret af PlaySounds tråden som stopper bilen og afspiler en lyd. Samtidig ser vi, at RandomDrive tråden kan undertrykkes af AvoidFront tråden, hvis bilen kommer for tæt på en genstand.

Vurdering af suppress:
Vi ser i koden, at suppress() undertrykker tråde som befinder sig lavere i hierakiet. Hierakiet defineres inde i SoundCar.java, hvor vi ser at RandomDrive tråden befinder sig nederst i hierakiet (oprettet med under-niveau værdien null). RandomDrive tråden kan altså ikke undertrykke andre tråde, da den er nederst i hierarkiet. Over RandomDrive findes AvoidFront tråden som kan undertrykke RandomDrive hvis en genstand kommer for tæt på (denne afstand måles med en UltraSonicSensor). Øverst i hierakiet finder vi PlaySound tråden, som kan undertrykke de to andre tråde og gør dette hvert 10. sekund.

Suppress funktionaliteten er implementeret vha. variablen suppressCount. Denne variable holder styr på hvor mange gange et givet niveau er undertrygt af højere niveauer. En tråd får kun adgang til actuators (motorne) hvis dens suppressCount variablen er 0. F.eks. hvis robotten kører rundt grundet opførselen i RandomDrive niveauet, men kommer for tæt på en stol. AvoidFront niveauet vil opdage dette og undertrykke RandomDrive niveauet, for at fortage en undvige manøvre. RandomDrive har nu en suppressCount på 1 - AvoidFront niveauet undertrykker RandomDrive. Imens undvige manøveren bliver fortaget af AvoidFront, beslutter PlaySound niveauet sig for at spille en yndig mellodi. PlaySound niveauet undertrykker nu AvoidFront og RandomDrive niveauerne. AvoidFronts suppressCount er nu på 1 og RandomDrive's suppressCount er på 2. Når PlaySound er færdig med at spille musik, løfter den sin undertrykkelse af de nedre niveauer. AvoidFronts suppressCount er nu på 0 og kan dermed få adgang til motorne og fortsætte undvige manøvren. RandomDrive har stadigvæk en suppressCount på 1, da den stadigvæk er undertrykt af AvoidFront. Når AvoidFront løfter sin undertrykkelse vil RandomDrive igen få adgang til motorne (suppressCount på 0) og robotten vil fortsætte med at udvise denne opførsel.

"Kør mod lys" opførsel:
Vi har benyttet resultater og kode fra vores LightFollower fra sidste uge. Denne nye tråd ligger vi øverst i hierakiet og vi vil teste om suppress() virker korrekt ved, at lade bilen følge en lyskilde helt ind i en væg. Hvis dette forsøg virker, antager vi at AvoidFront tråden undertrykkes. Om PlaySound tråden undertrykkes er nemt at aflæse, da lyden ikke afspilles hvert 10. sekund.

LightFollower opførslen er baseret på følgende kode:

import lejos.nxt.LightSensor;
import lejos.nxt.SensorPort;


public class FollowLight extends Behavior {

private LightSensor lsl;
private LightSensor lsr;

private static int NORMAL_VALUE = 55;
private static int NORMAL_VALUE_BUFFER = NORMAL_VALUE+5;

public FollowLight(String name, int LCDrow, Behavior subsumedBehavior) {
super(name, LCDrow, subsumedBehavior);
lsl = new LightSensor(SensorPort.S2, true);
lsr = new LightSensor(SensorPort.S3, true);
}

public void run() {

while (true) {
int currentLeft = lsl.readValue();
int currentRight = lsr.readValue();

if (currentLeft > NORMAL_VALUE_BUFFER || currentRight > NORMAL_VALUE_BUFFER) {
suppress();
drawString("l");
drawInt(currentLeft);

forward(currentRight+30, currentLeft+30);

release();
}}}}


Resultat af "kør mod lys" opførslen placeret øverst i hierakiet:
Bilen reagerer helt som forventet. Vi kan tvinge bilen ind i en væg ved at placere en kraftig lyskilde foran UltraSonicSensoren. Så snart lyskilden fjernes, vil AvoidFront (eller PlaySound) opførslen tage over og navigere bilen væk fra væggen. Herefter tager RamdomDrive tråden så over igen. Se video:Som det fremgår af videoen kan vi tvinge robotten ind i en væg ved at få den til at følge en lyskilde. FollowLight opførselen undertrykker nemlig AvoidFront opførselen. Bemærk dog at der bliver spillet musik imens robotten følger lyset - 00:35 inde i videoen. Dette er dog ikke pga. PlaySound niveauet ikke er undertrykt når der følges en lyskilde. Musikken starter med at spille fordi lyskilden et kort sekundt ikke bliver rettet imod lyssensorne. Det får FollowLight niveauet til at release og PlaySound niveauet får lov at spille musik. Grunden til der omgående bliver spillet musik er at PlaySound tråden har været aktiv selvom dens adgang til actuators har været blokeret af FollowLight tråden. Det vil sige PlaySound tråden er klar til at spille når den får lov. Musikken fortsætter med at spille selvom FollowLight niveauet igen overtager, da FollowLight niveauet ikke bruger eller blokerer lyd actuatoren.

Efter at have flyttet AvoidFront opførselen til det højeste niveau, optog vi den her video:


Som det kan ses, følger robotten lyset så længe ingen forhindring kan ses. Men når UltraSonicSensorn måler at der er et objekt indenfor 20 cm afstand aktiveres AvoidFront og robotten bakker.

Tidsforbrug: 3 timer

torsdag den 29. oktober 2009

Braitenberg's Vehicles (TØ 8)

Plan for idag
 1. Først vil vi implementere Vehicle 1 [2] med en light sensor. Robotten skal kunne følge en lyskilde, dvs. holde stille ved normale lysforhold og køre ved øgede lysforhold.
 2. Herefter vil vi bygger Vehicle 2b [2] med 2 lyssensorer for at se om vi kan få robotten til at følge en lyskilde.
 3. ...


Vehicle 1
Vi konstruere en robot med 1 lys sensor der reagere på øget lysforhold. Reaktionen skal være at sætte motorne igang. Under normale lysforhold skal robotten holde stille.

Vi vil bruge en initiel kalibering af lyssensoren til at bestemme hvad det normale lysforhold er og vi vil bruge en lygte til at simulere øget lysforhold. Efter som robotten kun har en lyssensor vil vi bruge en single threaded control loop. I og med vi kun har 1 lyssensor og 2 mortorer, giver vi begge mortorer samme effekt, på baggrund af input fra lyssensoren.

Effekten til mortoren er konstant 100 i dette forsøg. Control loopet ser sådan ud (se neden stående). Først læses den nuværrende lysværdi fra lyssensoren. Ud fra denne værdi bestemmer
robotten om lysforholdene er øget vha. den kaliberet lysværdi plus en margin på 5* (NORMAL_VALUE_BUFFER). Hvis den nuværrende lysværdi er højrer en den kaliberet værdi plus marginen, sætter vi begge motorer til fuld power.

*Vi fandt marginen på 5 ud fra et forsøg hvor vi obseverede hvad lyssensoren målte uden vi lyste på den (55-57) og hvad den målte når vi lyste på den (60-90).

//Start main loop
LCD.clear();
while (! Button.ESCAPE.isPressed()) {
int currentLigthValue = lightSensor.readValue();
LCD.drawInt(currentLigthValue, 4, 10, 2);
LCD.refresh();

if (currentLigthValue > NORMAL_VALUE_BUFFER) {
leftMotor.controlMotor(100, forward);
rightMotor.controlMotor(100, forward);
} else {
leftMotor.controlMotor(0, stop);
rightMotor.controlMotor(0, stop);
}

Thread.sleep(10);
}

Forsøget gik some forventet - robotten holder stille under normale lysforhold (kaliberet) og kører når vi lyser med lygten på lys sensoren.Vehicle 2b
Vi ønsker at få robotten til at følge en lys kilde. Hvis lyskilden er lige frem foran robotten skal robotten kører lige ud. Hvis lyskilden bliver holdt til højre for robotten skal den dreje til højre.

Vi vil benytte os af en reaktionel strategi, dvs. vi sætter effekten på motoren til at være proportinel med den målte lysværdi fra lyssensoren. Vi benytter os af 2 lyssensorer til at bestemme hvilken vej der skal drejes. Eftersom vi laver effekten på motoren ligefrem proportionel med den målte lysværdi, skal vi bruge et robot design som Vehicle 2b - se tegning herunder[2].


Vores control loop kan ses herunder. Vi har nu 2 lyssensorer og derfor 2 variable til sensorværdierne (currentLeft og currentRight). I Vehicle 2b "krydses" input og motor siderne, hvilket vi har gjort ved at sensor værdien fra den venstre sensor, bestemmer effekten på højre motor og omvendt for den højre sensor. Igen har vi vores margin for normale lysforhold og en motor vil kun køre hvis sensor værdien er over denne margin. Vi har bibeholdt denne egenskab for at robotten ikke skal blive for følsom overfor environmentet.

while (! Button.ESCAPE.isPressed()) {
int currentLeft = lightSensorLeft.readValue();
int currentRight = lightSensorRight.readValue();

if (currentLeft > NORMAL_VALUE_BUFFER) {
rightMotor.controlMotor(scaleLightInput(currentLeft), forward);
} else {
rightMotor.controlMotor(0, stop);
}

if (currentRight > NORMAL_VALUE_BUFFER) {
leftMotor.controlMotor(scaleLightInput(currentRight), forward);
} else {
leftMotor.controlMotor(0, stop);
}

Thread.sleep(10);
}

Resultatet af dette forsøg kan ses her:Som det fremgår af videoen virker denne løsning ikke optimalt. Vi kunne se på robottens opførsel at reaktionen (kør eller stop) var for hård hvilket resulterede i den "vrikkende" kørsel.

Vi ændrede lidt på vores control loop:
while (! Button.ESCAPE.isPressed()) {
int currentLeft = lightSensorLeft.readValue();
int currentRight = lightSensorRight.readValue();
if (currentLeft > NORMAL_VALUE_BUFFER || currentRight > NORMAL_VALUE_BUFFER) {
rightMotor.controlMotor(scaleLightInput(currentLeft), forward);
leftMotor.controlMotor(scaleLightInput(currentRight), forward);
} else {
leftMotor.controlMotor(0, stop);
rightMotor.controlMotor(0, stop);
}

Thread.sleep(10);
}

Vi har ændret control loopet til først at tjekke om en af lyssensorne registere en lysværdi større end vores margin. Hvis det er tilfældet giver vi motorne den målte lysværdi skaleret*. Det resulterer i at hvis vi lyser lige på begge sensorer måler begge sensorer ca. samme værdi og robotten vil kører lige ud. Lyser vi til en af siderne vi den ene sensor måle en højere værdi end den anden. Det kombineret med det "krydsede" design i Vehicle 2b resultrere i at den ene motor vil kører hurtigere end den anden, pga. forskellen i målt lysstyrke af sensorne, og robotten vil dreje til den rigtige side. Det er altså udelukkende de målte lysværdier der kontrollere robotten, hvilket passer med en Braitenbreg model.

*skalerings metoden er ganske simpel. Den addere 30 til den målte lys værdi. Vi kom frem til 30 ud fra obsevationen at de målte lysværdier ligger imellem 60 og 90 (90 er kun hvis man lyser direkte ind i en sensor fra ca. 1 cm afstand) og faktum at værdierne motorne skal have for at kører ligger imellem 60 og 100. Vores typiske målte lys værdi ligger imellem 60-70, derfor hvis vi lægger 30 til det får vi en motor effekt på 90-100, hvilket passer perfekt på den ønskede motor effekt.

Resultatet af modifikationen af control loopet ses her:Tidsforbrug:

3 timer


Referencer
 1. P. Maes, Modeling Adaptive Autonomous Agents,
  Artificial Life Journal, C. Langton, ed., Vol. 1, No. 1 & 2, MIT Press, 1994.
 2. Tom Dean, Introduction to Machina Speculatrix and Braitenberg Vehicles
 3. Tom Dean, Notes on construction of Braitenberg's Vehicles, Chapter 1-5 of Braitenbergs book